Програма фінансово - кредитної підтримки
суб'єктів малого та середнього
підприємництва у м. Києві