КМДА Київська міська державна адміністрація


 

- Цивільний кодекс України;

- Господарський кодекс України;

-  Податковий кодекс України;

-  Бюджетний кодекс України;

- Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»;

- Закон України «Про господарські товариства»;

- Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

- Закон України «Про громадські об’єднання»;

- Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- Закон України «Про прискорений перегляд регулярних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування»;

- Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

- Закон України «Про адміністративні послуги»;

- Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;

Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;

- Закон України «Про державні цільові програми»;

- Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні»;

- Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

- Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств»;

- Закон України «Про державно-приватне партнерство»;

- Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

- Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»;

- Указ Президента України «Про стимулювання розвитку підприємницької діяльності в умовах світової фінансової кризи» від 22.06.2009  № 466/2009;

- Указ Президента України «Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності» від 03.09.2007  № 816/2007;

- Указ Президента України «Про День підприємця» від 05.10.1998  № 1110/98;

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» 06.08.2014 № 385;

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» від 04.01.2002  № 3 ;

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» від 11.03.2004 № 308;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року» від 10.05.2018 № 292-р;

- Рішення Київської міської ради від 25.12.2008 № 930/930 «Про вдосконалення інфраструктури підтримки підприємництва у м. Києві»;

- Рішення Київської міської ради від  23.03.2017  № 18/2240 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 25.12.2008 № 930/930 «Про вдосконалення інфраструктури підтримки підприємництва у м. Києві»;

- Рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року»;

- Рішення Київської міської ради від 21.09.2017 № 46/3053 «Про затвердження Положення про фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві»;

- Рішення Київської міської ради від 12.11.2019  № 60/7633 «Про внесення змін до  Положення про фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 вересня 2017 року № 46/3053»;

- Рішення Київської міської ради від 12.11.2019 № 59/7632 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019–2022 роки»;

- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.10.2017 № 1205 «Про деякі питання здійснення державної регуляторної політики у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)»;

- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.02.2011 №  218 «Про Координаційну раду з питань розвитку підприємництва при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)»

-    Закон України вiд 04.07.2002 № 40-IV «Про інноваційну діяльність»;

-    Закон України від 08.09.2011 № 3715-VI «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»;

-    Закон України від 21.06.2012 № 5018-VI «Про індустріальні парки»;

-    Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

-    Закон України від 16.07.1999 № N 991-XIV «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків»;

-    Закон України від 14.09.2006 № 143-V «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»;

-    Закон України від 25.06.2009 № 1563-VI «Про наукові парки»;

-    Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 № 680-р «Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи;

-    Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1056 «Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017–2021 роки»;

-    Комплексна міська цільова програма сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-2022 роки (рішення Київської міської ради від 12.11.2019 № 59/7632);

-    Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.07.2013 № 1242 «Про включення проекту створення промислового вузла «Київська бізнес-гавань» у Деснянському районі до переліку об’єктів, які потребують залучення інвестицій»;

-    Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.02.2019 № 201 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24 липня 2013 року № 1242 «Про включення проекту створення промислового вузла «Київська бізнес-гавань» у Деснянському районі до переліку об’єктів, які потребують залучення інвестицій»;

-    Указ Президента України від 11.02.2016 № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної Прикордонної служби України»;

-    Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.05.2018 № 824 «Про утворення формувань цивільного захисту в місті Києві», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.05.2018 № 824 «Про утворення формувань цивільного захисту в місті Києві»;

-    Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 12.07.2006 №1050 «Про Раду директорів підприємств, установ та організацій м. Києва при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)»;

-    Закон України від 15.09.2016 № 619-XIV  «Про металобрухт»; 

-    Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.11.2012 №2094 «Про створення міжвідомчої робочої групи з розв’язання екологічних проблем ВАТ «Радикал» (із змінами та доповненнями);

-    Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2011 № 1403 «Про реорганізацію державних підприємств, переданих до сфери управління Київської міської державної адміністрації» (із змінами та доповненнями);

-    Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 29.03.2001 № 581 «Про заходи щодо ліквідації комунального Броварського заводу алюмінієвих будівельних конструкцій» (із змінами та доповненнями);

-    Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.11.2014 № 1393 «Про міську комісію з питань обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на території міста Києва»;

-    Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.1998 №583 «Про передачу державних підприємств до сфери управління Київської міської державної адміністрації».

-    Цивільний кодекс України;

-    Господарський кодекс України;

-    Кодекс України про адміністративні правопорушення; 

-    Закон України «Про захист прав споживачів»; 

-    Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

-    Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та пального»;

-    Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-    Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;

-    Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

-    Закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» ;

-    Постанова Кабінету міністрів України від 30.07.1996 № 854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями»; 

-    Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення»;

-    Наказ Міністерства економіки України від 19.04.2007 №104 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами»;  

-    Наказ Міністерства економіки України від 12.11.2009 №1111 «Про затвердження Нормативів забезпеченості місцями в закладах ресторанного господарства та Порядку застосування нормативів забезпеченості місцями в закладах ресторанного господарства»; 

-    Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 №369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі»; 

-    Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11.07.2003 №185 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами»; 

-    Рішення Київської міської ради від 27.09.2018 № 1529/5593 «Про встановлення обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в м. Києві»; 

-    Рішення Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 «Про правила благоустрою міста Києва»; 

-    Рішення Київської міської ради від 04.09.2014 № 62/62 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради» та деяких рішень Київської міської ради»; 

-    Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.04.2015 № 300 «Про затвердження Порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві» 

-    Національний стандарт України ДСТУ 4303:2004 «Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять»; 

-    Національний Стандарт України ДСТУ 4281:2004 «Заклади ресторанного господарства. Класифікація»; 

-    ДБН В.2.2-25-2009 Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства); 

-    ДБН В.2.2-15.2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення; 

-    ДБН В.2.2-23:2009 Підприємства торгівлі. Будинки і споруди.;

-    Постанова КМУ від 16.05.1994 № 313 «Про затвердження правил побутового обслуговування населення»; 

-    Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 51 від 19.02.2002 «Про затвердження галузевого класифікатора «Класифікація послуг і продукції у сфері побутового обслуговування (ГК 201-01-2001)»;

-    Державні санітарні правила та норми для перукарень різних типів ДСПІН 2.2.2.022-99; 

-    Указ Президента України від 23.05.2001 № 334/2001 «Про заходи щодо вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів»; 

-    Наказ головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 04.06.1996 № 23 «Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для ринків», погоджено у Міністерстві охорони здоров’я України та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.06.1996 № 314/1339; 

-    Рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280 «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва»; 

-    Рішення Київської міської ради від 06.07.2017 № 732/2894 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках у місті Києві; 

-    Розпорядження Кабінету міністрів України від 13.05.2009 № 516-р «Питання проведення продовольчих ярмарків»; 

-    Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.05.2015 № 507 «Про проведення ярмарків у місті Києві» Із змінами і доповненнями, внесеними  розпорядженнями Київської міської державної адміністрації від 25 січня 2017 року № 51, від 17 жовтня 2017 року № 1291.

 - Закон України «Про звернення громадян».

Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації».

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 №630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.08.2008 №858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян»

 

 

 При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.