Головна  →  Промисловість і підприємництво  →  Науково - технічна та інноваційна політика

За інформацією Головного управління статистики міста Києва кількість працівників, задіяних у виконання наукових досліджень і розробок в 2019 році, становила 37921 особа, з них дослідників – 25499 осіб, техніків – 2383 особи та допоміжного персоналу – 10039 осіб.

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок становили 8306961,9 грн.

Основні показники інноваційної діяльності промислових підприємств м. Києва за січень-грудень 2019 р. ¹

Питома вага інноваційно активних підприємств у загальній кількості обстежених промислових підприємств по місту - 16,3 %.

Показник Питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції промислових підприємств - 0,3 %.

Промисловими підприємствами міста було впроваджено у виробництво 174 видів інноваційної продукції, з якої - 43 нові види техніки; впроваджено 1021 нових технологічних процесів, з них 424 маловідходні, ресурсозберігаючі.

Обсяг витрат на технологічні інновації по місту склав 3684,1 млн. грн., з них 2200,7 млн. грн. витрачено підприємствами на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення для здійснення інноваційної діяльності.

1 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з "річної" на "один раз на два роки", починаючи з 2015 року.

Academ.City

 - Меморандум про взаєморозуміння щодо створення наукового парку "Academ.City"

- План заходів виконання Меморандуму про взаєморозуміння щодо створення наукового парку "Academ.City" та Угоди про співпрацю між КМВА та НАНУ на 2023 рік

Версiя для друку

 

Програма фінансово - кредитної підтримки
суб'єктів малого та середнього
підприємництва у м. Києві